Loading Aplikace se načítá ...
Ovládání měřítka mapy:
Pomocí posuvníku mezi dvěma lupami při levé horní straně mapového okna lze měřítko mapy zvětšovat a zmenšovat.
Zvětšení - dvojklik levým tlačítkem myši nebo kolečko myši od sebe nebo přiblížit, nejpřesněji lze nastavit požadovaný výřez mapy pomocí tažení myši za současného držení tlačítka CTRL.
Zmenšení - klik pravým tlačítkem myši nebo kolečko myši k sobě nebo oddálit
Zobrazení celé mapy - celá mapa

Posun mapy:
Držet levé tlačítko myši a posunout mapou, pustit tlačítko a opakovat nebo šipkami posuv na západ posuv na východ.

Měření:
Po zvolení nástroje Měření (pozadí nápisu zčervená, když je nástroj aktivní) začněte měřit kliknutím levým tlačítkem, každé kliknutí umístí lomový bod měřené křivky. Smazat lze poslední bod pravým kliknutím nad tímto bodem.

Výsledky:
Výběrem objektů z mapy - provádí se jedním kliknutím na objekt v mapě nebo tažením myši za současného držení tlačítka SHIFT.. Výběr lze provést i pomocí funkce Vyhledat.
Výběrem nebo vyhledáním vznikne seznam objektů v záložce/záložkách Výsledky. Záznamy jsou do záložek členěny podle jejich příslušnosti k mapovým vrstvám. Seznam vrstev viz. Legenda. Seznam je provázán s ikonami s čísly označující objekty v mapě.

Legenda:
Umožňuje zapínat a vypínat jednotlivé rastrové a vektorové vrstvy v mapě.
Pro vektorové vrstvy zobrazuje jejich grafický projev v mapě.
Pokud je název vrstvy v legendě podtržený, odkazuje se na bližší informace připojené k mapové vrstvě. Otevírá dokument s informacemi v novém okně.

Tiskni mapu:
Do nového okna připraví obrázek mapy pro tisk a spustí dialog tisku na defaultní tiskárnu.
WMS a uživatelská témata přidáte do mapy pravým tlačítkem myši.
Loading
Měřítko:
přiblížit
oddálit